MKB te koop gevraagd

(Groot)Handelsbedrijf of technische dienstverlener in het noorden
Projectnummer M 30411
                
Een enthousiaste jongeman van ca. 30 jaar is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Als (commerciële) dienstverlener heeft hij in meerdere branches ervaring opgedaan. Hij heeft uitgebreide ervaring met technische-, bedrijfvoerings- en bedrijfskundigezaken. De kwaliteiten van de ondernemer in spé liggen, naast bovengenoemde zaken, op het persoonlijke vlak, communicatie, de omgang met mensen en het creëren van teamgeest. Tevens is hij op het zakelijke vlak, commercieel en technisch, prima onderlegd. Het over te nemen bedrijf, eventueel na een aantal jaren, moet bij voorkeur een (groot)handelsbedrijf zijn, waarbinnen bovengenoemde kwaliteiten van belang zijn. Een onderneming in de technische dienstverlening zou ook prima passen binnen zijn scope. Bespreekbaar is dat in eerste instantie een deel van de onderneming overgenomen wordt, waarbij dan van belang is dat dit wel zeggenschap met zich meebrengt. Detailhandel past in mindere mate binnen zijn zoekprofiel. Het opgestelde zoekprofiel luidt: Handelsonderneming, waarvan de eigenaar over te gaan tot verkoop van zijn onderneming. De personeelsomvang dient tussen de vijf en ca. vijfentwintig personen te zijn. Het afzetgebied van het over te nemen bedrijf is niet van belang. De ondernemer is woonachtig in noordoost Friesland en wil daar graag blijven wonen. De vestigingsplaats van de onderneming dient daarom binnen een rijafstand van één uur te liggen vanaf Drachten. De inbreng van het eigen vermogen tot € 500.000,00 is mogelijk. De overnamekandidaat heeft een (grote) voorkeur voor het overnemen van aandelen in een werkmaatschappij.

Reageer op dit object, klik hierMBI kandidaat zoekt overname, diverse sectoren mogelijk.
Projectnummer M 29.136

Persoon
Ondernemer in spé, erg gedreven, leeftijd tussen 30 en 40 jaar, getrouwd, woont in Friesland.

Werkervaring
Ervaring als dienstverlener met commerciële activiteiten, teambuilder, leidinggeven aan ca. 6 personen, sterk analytisch vermogen, prima inzicht in financiële processen. Goede onderhandelaar, communicatief erg sterk.

Opleiding
Is gestart op de Mavo, daarna keuze gemaakt in bedrijfseconomische richting (Meao), toen HEAO, richting bedrijfseconomie, daarna post HBO Bedrijfskunde. Veel interne bedrijfscursussen gevolgd, o.a. verkooptechnieken en persoonlijke effectiviteit.

Specialiteiten
Een creatieve “trouble shooter” en “team builder” die expertise en marktanalyse combineert met pioniersgeest. Is erg bedreven in de omgang met mensen, zowel eigen personeel als klanten. Is verder vindingrijk (altijd een oplossing) en erg creatief. Zijn praktische instelling heeft hij van huis uit meegekregen

Gezocht profiel bedrijf
Branche niet echt belangrijk maar mag in een B to B omgeving of in productie of handel.

Karakteristiek
wil graag op een rijdende trein stappen, participeren, overnemen op termijn van een going concern.

Regio vestiging
Vestigingsplaats is niet van belang maar bijvoorkeur binnen 75 km van Drachten
Grootte
Maximaal 15 FTE of omzet Euro 10.-20. k

Reageer op dit project, klik hierGroothandel in de non-foodsector
Projectnummer: B00888

Een tweetal ondernemers op zoek naar een nieuwe uitdaging. Men is geïnteresseerd in de overname van een groothandelsbedrijf met ruim voldoende toekomstperspectieven, met name waar het gaat om omzet en bedrijfsresultaat. Een retailonderneming met verschillende vestingen in het Noorden is ook een optie. Het over te nemen bedrijf dient in het noorden van Nederland te zijn gevestigd.

In het kort:
Branche: groothandel
Regio: het noorden van Nederland
Investeringsruimte: nader overeen te komen

Reageer op dit project, klik hierGroothandel, c.q. productiebedrijf in de food- en non-foodsector
Projectnummer: B00887

Een ondernemer is op zoek naar een over te nemen bedrijf in de food- of de non-foodsector. Het kan hierbij gaan om een groothandelsbedrijf, maar ook om een productiebedrijf.

Het over te nemen bedrijf mag een personeelsbestand hebben van 5 tot en met 25 FTE’s. De voorkeur gaat uit naar een bedrijf met opvolgingsproblemen, gevestigd in het noorden van Nederland. Onroerende zaken mogen onderdeel uitmaken van de bedrijfsovername.

De investeerder in dezen heeft in diverse branches als bedrijfsleider ervaring opgedaan. Mensenkennis, goede sociale vaardigheden, alsmede commercieel en administratief inzicht kenmerken hem in positieve zin.

In het kort:
Branche: groothandel en industrie
Regio: het noorden van Nederland
Investeringsruimte: nader overeen te komen

Reageer op dit project, klik hierHandelsonderneming
Projectnummer: B02749


Ter overname wordt gezocht een handelsonderneming, waarvan de eigenaar, doordat binnen het bedrijf of in de naaste familie geen geschikte opvolger aanwezig is, besloten heeft om direct of op termijn over te gaan tot verkoop van de onderneming.
Het bedrijf dient gelegen te zijn in het Noorden van het land.
De personeelsomvang dient tussen de 5 en 15 personen te liggen.
Het bedrijf kan actief zijn op meerdere terreinen. Het bedrijf mag niet in de rode cijfers zitten en moet een vaste klantenkring hebben.
De kandidaat koper is een enthousiast ondernemerspaar in de leeftijd 35-45. Als leidinggevende en dienstverleenster hebben beide in meerdere branches ervaring opgedaan.

Reageer op dit project, klik hierProductiebedrijf
Projectnummer: 23198


Een enthousiaste ondernemer in de leeftijd van 40-50 jaar is op zoek naar een nieuwe uitdaging, het zelfstandig ondernemerschap. Als bedrijfsleider heeft deze persoon in diverse branches ervaring opgedaan. Het betrof altijd bedrijven, waarbij de te produceren en te verkopen producten tastbaar waren. De kwaliteiten van de ondernemer liggen op het persoonlijke vlak, omgang met mensen en het creëren van een teamgeest, alsmede op het zakelijke vlak, commercieel en administratief. Het over te nemen bedrijf, welke direct of eventueel na een aantal jaren, moet een (non)foodproductiebedrijf zijn, waarbinnen bovengenoemde kwaliteiten succesvol ingevoerd kunnen worden. Bespreekbaar is dat een deel overgenomen wordt, waarbij dan van belang is dat dit wel zeggenschap met zich meebrengt. Detailhandel is geen optie.

Reageer op dit project, klik hierBedrijf in de non-food sector
Projectnummer: Z23195


Twee enthousiaste ondernemers zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven. Dit kan middels een management by out, dan wel door een overname. De voorkeur gaat uit naar een bedrijf dat actief is in denon-foodsector en kennis en ervaring nodig heeft op financieel, personeel en beleidsmatig gebied. Een onderneming met perspectiefrijke vooruitzichten richting de mogelijk te behalen omzetten heeft de voorkeur. Vanuit die situatie kunnen de betreffende ondernemers vanuit de door hun opgedane kennis en kunde de slag maken naar een verbetering van het resultaat.

Reageer op dit project, klik hierMetaalbedrijf
Projectnummer: 22167


Onze relatie heeft plannen om via overnames uitbreiding te realiseren. Het bedrijf heeft momenteel 45 mensen in dienst en. is sterk in het ontwikkelen, produceren en operationeel maken van machines en installaties voor de industrie. Het zoekprofiel voor de over te nemen onderneming is in het kort een onderneming, welke een metaalproduct verkoopt, dat al in de markt staat, maar waarvoor het geen belemmering hoeft te zijn als eventuele verdere benodigde engineering van het product vereist is.

Reageer op dit project, klik hierParticipatie in MKB-bedrijven met potentie
Projectnummer: B21406


Participatiemaatschappij wil graag beleggen in MKB-bedrijven met potentie, die voor de investeringen de financiën niet rond kunnen krijgen. Gedacht wordt hierbij aan participaties tot ca. 450.000 euro.

Reageer op dit project, klik hier

Alle projecten worden zorgvuldig en discreet behandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Melle F. Veenstra, telefoon: (0511) 542910 of mobiel 06 - 22 99 28 04.